KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Zapraszamy na II pieszy rajd na orientację pn. KOSMICZNA „Wiosenna nawałnica” !!!


Zapraszamy na II pieszy rajd na orientację
KOSMICZNAWiosenna nawałnica
8 maja 2010...

KIEDY:
8 maja 2010 (sobota)


GDZIE:
Gmina KALISZ POMORSKI
- (Droga Mleczna, Układ Słoneczny, planeta Ziemia, kontynent europejski, Polandia, woj. zachodniopomorskie, powiat drawski), w odległości około 110 km na wschód od Szczecina.
Start rajdu: Kalisz Pomorski, budynek socjalny przy boisku "Orlik 2012" przy LO, ul. Wolności 16.
Meta rajdu: fantastyczna świetlica wiejska. Położenie znane Obcym.

P R O G R A M    I M P R E Z Y:
w godz. 9:00-10:30 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu.
Uwaga: nadmiarowe bagaże oraz środki transportu zostaną w czasie trwania rajdu teleportowane z punktu startu na metę.
godz. 10:30 - spotkanie organizacyjne – odprawa przed rajdem.
od godz. 10:45 – startowanie Uczestników/Zespołów rajdu.
Wieczorem na mecie rajdu – ogłoszenie zwycięzców rajdu, rozdanie nagród, ognisko, impreza, gitarowanie i śpiewanie, potyczki na miecze świetlne, itp.
Nocleg i pożegnanie po śniadaniu.

I N F O R M A C J E    O R G A N I Z A C Y J N E:

1. Druga edycja „Wiosennej nawałnicy” to impreza turystyczno-przygodowa z rodzaju InO (impreza na orientację) - PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ O KOSMICZNYM CHARAKTERZE.
Rajd organizujemy na terenie Pojezierza Drawsko-Pomorskiego, na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego i drawskiego poligonu doświadczalnego Obcych.
Długość trasy: ok. 33 arsobokilometrów.
Pośrodku trasy przewidziany jest tzw. PUNKT STOP - czyli zakrzywienie czasoprzestrzeni, w którym Rajdowiczom czas zatrzyma się na godzinę, a przestrzeń będzie bulgotać gorącą zupą z innego świata.
Trasę będzie można pokonywać pojedyńczo lub w ekipach do 4 osób.
Udział w rajdzie mogą wziąć osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 14 roku życia, pod opieką osoby powyżej 21 roku życia, po podpisaniu stosownego oświadczenia (do pobrania na dole strony).
Atrakcją będzie niewątpliwie akcent fantastyczny. Na tym terenie do dziś co chwilę spotykamy świadectwa obecności OBCYCH z nieznanego nam Wszechświata.... co się wydarzyć może, gdy uruchomimy nigdy nie używane, czuwające przekaźniki...??!!

2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU (do pobrania na dole strony).

3. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do pobrania na dole strony) należy wypełnioną wysłać niezwłocznie drogą mailową lub pocztą tradycyjną (adresy podane w Karcie). Można także zgłaszać się telefonicznie (tel. kom. 603 405 550). Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie będą przyjmowane do dn. 6 maja włącznie. Po upływie tego terminu tylko warunkowo, w zależności od możliwości oraz ilości zgłoszeń.

4. Organizatorami Rajdu są: Klub Podróżników Arsoba Travel oraz Zachodniopomorski Klub Podróżników Bizary (w rejestracji), przy kosmicznym wsparciu Burmistrza i Gminy Kalisz Pomorski.
Burmistrz Kalisza Pomorskiego funduje dla pierwszych 5 ekip ciekawe i wartościowe nagrody. Będą także inni fundatorzy nagród.

5. Dojazd:
- Pociagiem: ze Stargardu Szczecińskiego 3 razy dziennie kursuje szynobus. Ten właściwy czyli poranny odjeżdża ze Stargardu Szczecińskiego o godz. 8:40 i przyjeżdża na końcową stację trasy (Kalisz Pomorski Miasto) o godz. 10:00.
- Autobusem pks: na trasie drogi krajowej nr 10 regularnie kursują autobusy.
- Sugerujemy przyjazd własnym środkiem transportu. Może to być ślizgacz, poduszkowiec, rower, auto. Im większa grupa, tym taniej. Dojazd ze Szczecina - prosto drogą główną nr 10.
Powrót: sugerujemy po noclegu, w niedzielę rano. Jeździ pociąg, autobusy.

6. Nocleg po rajdzie:
Na mecie rajdu każdy znajdzie miejsce do spania.
Oferujemy:
- 15 miejsc noclegowych na łóżkach (prosimy się określać w karcie zgłoszeniowej - kto pierwszy ten hibernuje - trzeba mieć własny śpiwór),
- miejsca na podłodze (trzeba miec własną karimatę i śpiwór),
- miejsca na zewnątrz do postawienia własnego namiotu.

7. Wpisowe:
Udział w rajdzie (tzw. wpisowe) to 30 zł. Jest to opłata za czynności organizacyjne i materiały, związane z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych i in., ciepły posiłek i napoje na punkcie "stop", kiełbaski na wieczorne ognisko. Uczestnicy docierają na start rajdu na własny koszt.
Wpisowe prosimy wpłacać przelewem na konto:
Jerzy Arsoba
ul. Brzozowa 4/7
78-540 Kalisz Pomorski
bank: Citi Handlowy
Nr 34 1030 0019 0109 8518 0288 0219
tytuł wpłaty: RAJD, IMIONA i NAZWISKA osób za które jest wpłacone wpisowe.
Możliwe będzie także zapłacenie wpisowego na starcie rajdu, choć wtedy nie możemy zagwarantować wszystkich świadczeń.

L I S T A    Z G Ł O S Z O N Y C H    U C Z E S T N I K Ó W:
Błaszkowski Krystian
Doba Aleksander
Drobik Magdalena
Felczerek Joanna + Jul
Grabaszewski Jarosław
Grabaszewski Piotr
Gradowski Marcin
Kaczmarek Katarzyna
Kilar Grzegorz
Kowalski Tomasz
Kozar Piotr
Krzewicki Paweł
Lewandowski Dawid
Lewandowski Piotr
Marciniak Joanna
Mikulska Natalia
Olczak Marta
Pieniek Mateusz
Puzik Maciej
Rączka Magdalena
Relska-Roszak Dominika
Rożko Sebastian
Sokołowska Magdalena
Sokołowski Krzysztof
Spiegiewicz Anna
Szczerbińska Barbara
Urban Joanna
Waś Robert
Wieczorek Magdalena
Wysocka Izabela
Zaykowski Kamila
Zaykowski Ervin

Do zobaczenia na KOSMICZNEJ  Nawałnicy w Kaliszu Pomorskim!!!

Kontakt:
Jerzy Arsoba
tel. kom. 601 725 390
e-mail:
jerzy@arsobatravel.pl
Joanna Urban
tel. kom. 603 405 550
e-mail:
joanna@arsobatravel.pl