KLUB PODRÓŻNIKÓW

Rejestracja! Dołącz do Klubu!

Zaproszenie na IV chińską Wiosenną Nawałnicę


Zapraszamy na IV pieszy rajd na orientację
CHIŃSKAWiosenna Nawałnica
21 kwietnia 2012...

KIEDY:
21 kwietnia 2012 (sobota)


GDZIE:
Na terenie gminy Kalisz Pomorski
(woj. zachodniopomorskie), w odległości około 100 km na wschód od Szczecina, w kierunku na Chiny.

START  I   META  RAJDU:
Kalisz Pomorski, plac przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, ul. Błonie Kaszubskie 2, za przystankiem PKS (trasa podstawowa i krótka).

P R O G R A M   I M P R E Z Y:
w godz. 9:00-10:00 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu w Kaliszu Pomorskim (na trasę podstawową).
godz. 10:00 - odprawa organizacyjna przed rajdem.
od godz. 10:10 – startowanie Uczestników/Zespołów rajdu (na trasę podstawową).
w godz. 11:30 - 12:00 – zgłoszenie przybycia na starcie rajdu w Kaliszu Pomorskim (na trasę krótką).
12:00 – start rajdu (trasa krótka).
Wieczorem na mecie rajdu – ogłoszenie zwycięzców rajdu obu tras, rozdanie nagród i pamiątek rajdowych, gorący posiłek kuchni chińskiej oraz chińskie atrakcje.
Nocleg dla Uczestników rajdu spoza gminy Kalisz Pom. Pożegnanie po śniadaniu.

I N F O R M A C J E   O R G A N I Z A C Y J N E:

1. Czwarta edycja „Wiosennej nawałnicy” to impreza turystyczno-przygodowa z rodzaju InO (impreza na orientację) - PIESZY RAJD NA ORIENTACJĘ O CHIŃSKIM CHARAKTERZE. Nazewnictwo punktów kontrolnych oraz przebrania i atrakcje nawiązywać będą do kultury chińskiej i państwa chińskiego.
Uwaga! Każdy Uczestnik rajdu musi zgłosić się na start w przebraniu nawiązującym do aktualnej konwencji (Chiny), albo przynajmniej powinien być wyposażony w jakieś chińskie gadżety.

Wzorem roku ubiegłego, przygotowaliśmy również dwie trasy:
- TRASA PODSTAWOWA ok. 35-40 km, punkty kontrolne trudniejsze do odnalezienia. Trasa dla osób z zacięciem turystycznym i orientacją w terenie.
- TRASA KRÓTKA ok. 15-18 km, łatwiejsze do odnalezienia punkty kontrolne. Trasa dostępna dla wszystkich, także dla rodzin z dziećmi i młodzieży.
Na trasie podstawowej Uczestnicy mogą spodziewać się różnych atrakcji i utrudnień (szczegóły w Regulaminie Rajdu oraz na mapie), spośród których wymienimy takie jak:
- tajemniczy chińscy artyści zza wielkiego muru,
- czerwone smoki latająco-skaczące,
- fałszywe lampiony na punktach kontrolnych,
- różne przeszkody i spowalniacze,
- szpiedzy z Korei Północnej,
- Mur Zły /prawie/ nie do przejścia,
- zadania za które zyskać będzie można dodatkowe punkty.
Na trasie podstawowej przewidziany jest tzw. PUNKT STOP - czyli przerwa na odpoczynek, konkursy i chińską przekąskę oraz zieloną herbatę.
Obie trasy będzie można pokonywać pojedyńczo lub w zespołach do 4 osób.
Udział w rajdzie mogą wziąć osoby dorosłe oraz niepełnoletnie, pod opieką osoby powyżej 21 roku życia, po podpisaniu stosownego oświadczenia.

2. Zasady rajdu, informacje organizacyjne i in. opisane są szczegółowo w REGULAMINIE RAJDU (do pobrania na dole strony).

3. KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (do pobrania na dole strony) należy wypełnioną wysłać niezwłocznie drogą mailową lub pocztą tradycyjną (adresy podane w Karcie). Można także zgłaszać się telefonicznie (telefony na dole strony). Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie będą przyjmowane do dn. 19 kwietnia. Po upływie tego terminu tylko warunkowo, w zależności od możliwości oraz ilości zgłoszeń.

4. Organizatorami Rajdu są: Klub Podróżników Arsoba Travel i Gmina Kalisz Pomorski.
Organizator wypraw trampingowych Arsoba Travel oraz Burmistrz Kalisza Pomorskiego fundują dla pierwszych 3 ekip z tras podstawowej i 3 ekip z trasy krótkiej wartościowe nagrody. Poza tym dla wszystkich uczestników rajdu przewidujemy prezenty.

5. Dojazd:
- Autobusem pks: na trasie drogi krajowej nr 10 kursują autobusy pks.
- Sugerujemy przyjazd własnym środkiem transportu. Im większa grupa, tym taniej. Dojazd ze Szczecina - prosto na wschód drogą główną nr 10 - czyli w kierunku na Chiny.
Powrót: sugerujemy po noclegu, w niedzielę.

6. Nocleg po rajdzie:
Na mecie rajdu każdy Uczestnik spoza gminy Kalisz Pomorski będzie miał zapewnione miejsce do spania na łóżku polowym, w sali zbiorowej (trzeba mieć własny śpiwór, poduszkę). Nocleg jest bezpłatny.

7. Wpisowe:
Impreza ma charakter niekomercyjny, a symboliczne "wpisowe" służy pokryciu kosztów organizacyjnych i materiałów, związanych z przygotowaniem trasy, mapy, punktów kontrolnych i in., zapewnieniu wody, herbaty, przekąski na punkcie "stop" trasy podstawowej, ciepłego posiłku wieczorem dla wszystkich. Uczestnicy docierają na start rajdu na własny koszt.
Wpisowe wynosi:
35 zł - na trasę podstawową (25 zł*),
15 zł - na trasę krótką (10 zł*).
* dla osób z terenu gminy Kalisz Pomorski :)
Wpisowe prosimy wpłacać przelewem na konto:
Jerzy Arsoba
ul. Brzozowa 4/7
78-540 Kalisz Pomorski
bank: Citi Handlowy
Nr 34 1030 0019 0109 8518 0288 0219
tytuł wpłaty: RAJD, IMIONA i NAZWISKA osób za które jest wpłacone wpisowe.
    Możliwe będzie także zapłacenie wpisowego na starcie rajdu, choć wtedy nie możemy zagwarantować wszystkich świadczeń.

Profil wydarzenia na Facebooku: DOŁĄCZ

L I S T A   Z G Ł O S Z O N Y C H   U C Z E S T N I K Ó W (poniżej kolejność przypadkowa) :

T R A S A   P O D S T A W O W A  ::

Paweł Krzewicki, Szczecin

Przemysław Lewandowski, Gryfino

Robert Waś, Myślibórz
Grzegorz Kilar, Myślibórz

Sebastian Rożko, Gryfino

Grzegorz Kusz, Chociwel
Katarzyna Wilk
Adam Wilk

Marcin Kraska, Moryń

Daniel Bebko, Szczecin

Robert Górka, Stargard Szczeciński

Roman Antoniewski, Stargard Szczeciński
Przemysław Zieliński, Jatki

Adam Garbowski, Recz

Karol Magdziarz, Lubanowo

Jakub Nowysz, Szczecin
Beata Kaczor, Poznań

Piotr Grabaszewski, Borzytuchom

T R A S A   K R Ó T K A  ::

Joanna Marciniak, Szczecin

Marta Dokurno, Choszczno
Jacek Radwan, Choszczno
Grzegorz Dokurno, Choszczno
Arkadiusz Magdziarz, Choszczno

Artur Piskała, Szczecin
Iwona Piskała, Szczecin
Maria Piskała, Szczecin
Wiktoria Pijanowska, Szczecin

Piotr Wilanowski, Szczecin

Dominik Smulski, Lubicz
Katarzyna Smulska, Lubicz
Michalina Smulska, Lubicz
Natalia Smulska, Lubicz

Magdalena Laskowska, Szczecin
Maciej Kutyło, Szczecin

Anna Cieślak, Szczecin
Ewa Medyńska, Szczecin

Adam Susza, Choszczno
Jacek Rawdan, Choszczno

Marcin Czepczarz, Maszewo
Marta Czepczarz, Drawno

Anna Mamińska, Warszawa
Kosma Mamiński, Warszawa
Jakub Królikowski, Warszawa

Bartosz Kozakiewicz, Szczecin
Romana Wesołowska, Gorzów
Marcin Woźniak, Pyrzyce

Kamila Tatoń, Szczecin
+ Shadow i Rasta

Sławomir Kuciapski, Szczecin

Gabriela Stempień, Kalisz Pomorski
Grzegorz Stempień, Kalisz Pomorski
Jowita Hurka, Kalisz Pomorski
Kasia Grelewicz, Kalisz Pomorski

Radosław Koc, Choszczno
Robert Pluta, Choszczno
Paweł Pyryt, Choszczno
Sylwia Kokot, Choszczno

Anna Kwaśniewska, Szczecin

Marta Lila, Szczecin
Marcin Jagiełło, Szczecin
Honorata Flak, Szczecin
Łukasz Płocek, Szczecin

Agata Prabucka, Stargard Szczeciński
Anna Prabucka, Stargard Szczeciński
Natalia Prabucka, Stargard Szczeciński
Joanna Prabucka, Stargard Szczeciński

Grzegorz Makarewicz, Szczecin
Iwo Aksiuczyc, Szczecin
Agata Wosińska, Szczecin

Aneta Zdybel, Świnoujście
Elżbieta Zdybel, Świnoujście
Piotr Zdybel, Świnoujście

Sławomir Putresza, Trzebież
Marek Putresza, Trzebież

Maciej Broniszewski, Szczecin
Magda Broniszewska, Szczecin

Bartosz Chlebek, Aleksandra Bukała, Julia Owczarek, Zuzia Jedynowicz, Kacper Jedynowicz, Agata Dobrzeniecka, Magda Kaczmarzewska, Aleksandra Lepa, Zuzia Haczkowska, Zuzia Bogusz, Oktawia Bogusz, Karolina Korytkowska, Ola Olszacka, Wiktoria Kujewska, Jowita Wieczorek, Marcel Łostówka z opiekunami: Beata Kopeć i Paulina Kononowicz-Nowak

oraz WOLONTARIUSZE: Joanna, Elwira, Julia, Agnieszka, Barbara, Nina, Iza, Leszek, Kasia, Łukasz, Piotr, Ela, Hubert i Piotr

D o   z o b a c z e n i a   n a   c h i ń s k i e j   W i o s e n n e j   N a w a ł n i c y !


Kontakt:
Jerzy Arsoba
tel. kom. 601 725 390
e-mail:
jerzy@arsobatravel.pl
Joanna Urban
tel. kom. 603 405 550
e-mail:
joanna@arsobatravel.pl