FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wyprawa: ................... Termin: ...................... Imię*: Drugie imię*: Nazwisko*: * Pisownia imion i nazwisk – dokładnie taka jak w paszporcie! E-mail: Telefon kontaktowy: Adres zameldowania: Adres do korespondencji (jeśli taki sam jak zameldowania, nie wypełniać): Data urodzenia: Miejscowość urodzenia: Nr PESEL: Nr paszportu: Data wydania: Ważny do: Narodowość: Czy masz szczególne preferencje dotyczące posiłków w samolocie (posiłki wegetariańskie, bezglutenowe, itp.): Czy masz szczególne preferencje dotyczące miejsca na pokładzie samolotu (przy oknie, przy przejściu): Prosimy o odpowiedź na pytania: - oczekiwania względem tej wyprawy: - doświadczenie w kontekście podróżowania po świecie: - jak oceniasz swoją kondycję fizyczną: - skąd się o nas dowiedziałaś /-eś? Inne uwagi: … Formularz prosimy uważnie wypełnić i przesłać na adres: ARSOBA TRAVEL e-mail: biuro@arsobatravel.pl lub pocztą na adres: ul. Księcia Bogusława X 8 lok. 8, 70-440 Szczecin Arsoba Travel zapewnia, iż dane osobowe, które otrzyma, będą wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie, do celów związanych z organizacją wyprawy i nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Każda osoba ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania.